George Nathaniel Curzon, britisk konservativ politiker; 1886 medlem av Parlamentet. Som visekonge i India 1899–1905 gjennomførte han betydelige reformer i Indias forvaltning og utvidet britenes innflytelse over de tilgrensende land. Under den første verdenskrig var han lordseglbevarer mai 1915 og fra des. 1916 leder av Overhuset, medlem av krigskabinettet og formann for luftkrigsrådet. 1919–24 utenriksminister, la da frem forslaget til demarkasjonslinje mellom Polen og Sovjetunionen (Curzon-linjen). 1923 ble Curzon foreslått som statsminister, men flertallet i det konservative parti fant det uheldig at partiet skulle ledes av en lord, og Stanley Baldwin overtok ledelsen.