Frederik Hedegaard Jeppesen Borgbjerg, dansk sosialdemokratisk politiker og journalist. 1911–24 og 1926–29 redaktør for partiets hovedorgan Social-Demokraten, innvalgt i Folketinget fra 1898 til sin død. Borgbjerg var sosialminister i Staunings første regjering 1924–26 og undervisningsminister i Staunings annen regjering 1929–35.