Frans-Emil Wielgolaski, norsk botaniker og økolog. Amanuensis ved Botanisk Museum, Universitetet i Bergen 1966–67. Universitetslektor, senere førstelektor ved Biologisk Institutt, Universitetet i Oslo fra 1967, professor 1993–2001. Har drevet økologiske feltstudier flere steder i Norge og på Grønland. Har utgitt flere bøker og vært redaktør for mange forskningsrapporter om terrestrisk økologi.