Francis Hutcheson var en britisk filosof og professor i Glasgow fra 1729. Han antar en medfødt moralsk sans som skiller mellom rett og urett, og står derved i motsetning til Thomas Hobbes og John Locke. Hutcheson var opphavsmann til prinsippet «størst mulig lykke for flest mulig», som senere ble utnyttet av Jeremy Bentham og utilitarismen.