Selskabet for Folkeoplysningens Fremme, stiftet 1851, hadde til formål å «virke til folkets oplysning med særlig hensyn til folkeaandens vækkelse, udvikling og forædling»; oppløst 1899. Det utgav tidsskriftet Folkevennen, som utkom heftevis med 48 årganger og 1852–98 også med mange tilleggshefter av historisk, økonomisk, statistisk og geografisk innhold. Tidsskriftet selv brakte tallrike bidrag av fremtredende norske forfattere. Blant dets redaktører var Ole Vig (1852–57), Eilert Sundt (1857–66), Hartvig Lassen (1868–97) og J. Raabe (1899–1900).