Helsedirektoratet er eit fagdirektorat og myndigheitsorgan som skal bidra til å gjennomføra nasjonal helse- og sosialpolitikk, og dessutan gi råd til sentrale styresmakter, kommunar, helseføretak og frivillige organisasjonar. Bjørn Guldvog er helsedirektør sidan 2012. Hele artikkelen