Øvre Eiker kommune, Buskerud, ved et smalt sund forbundet med Eikeren; ca. 3,7 km2, 19 moh. Tilløp av Fiskumelva fra vest, avløp ved Vestfosselva til Drammenselva ved Hokksund, se Vestfossen.