Finansklagenemnda

Finansklagenemnda (FinKN) er et organ som behandler tvister mellom finansforetak (for eksempel banker) og kundene deres. Den er et bransjebasert, utenrettslig tvisteløsningsorgan.

Finansklagenemnda består av fem nemnder og et sekretariat. Saker som ikke løses i sekretariatet, kan kreves fremlagt for en av klagenemndene. Nemndene arbeider innenfor tjenesteområdene forsikring, bank, finans, verdipapirfond og inkasso.

Finansklagenemnda er opprettet av avtalepartene i henhold til forsikringsavtaleloven § 20-1, finansavtaleloven § 4 og inkassoloven § 22. Finansklagenemnda finansieres av de tilsluttede finansselskapene.

Uttalelser i Finansklagenemnda er ikke bindende, men partene retter seg etter uttalelsene i de fleste tilfeller. Dersom et finansforetak ikke følger en nemndsavgjørelse det har fått mot seg, har selskapet i henhold til finansieringsvirksomhetsloven forpliktet seg til å dekke klagers rimelige og nødvendige kostnader ved eventuell etterfølgende domstolsbehandling av det samme rettslige temaet.

Administrerende direktør og leder for sekretariatet er Harald Sverdrup. Styreleder er Bernt Zakariassen.

Nemnder

Finansklagenemnda er en fellesbetegnelse for de nemndene som det felles sekretariatet organiserer.

Per 2019 består Finansklagenemda av fem nemnder:

  • Finansklagenemnda Bank
  • Finansklagenemnda Person
  • Finansklagenemnda Skade
  • Finansklagenemnda Eierskifte
  • Finansklagenemnda Inkasso

Finansklagenemnda Bank

Finansklagenemnda Bank avgir uttalelser om privatpersoners kontraktsforhold med bank, finansieringsselskap, kredittforetak eller fondsforvaltningsselskap. Det samme gjelder tvister med utenlandske kreditt- eller finansinstitusjoner som tilbyr tilsvarende tjenester i Norge. Nemnda kan også behandle klager mot et verdipapirforetak når tvisten gjelder investeringsrådgivning.

Nemnda består av leder, nestleder, ett uavhengig oppnevnt medlem og fire faste medlemmer. To av de faste medlemmene representerer finansnæringen og to er oppnevnt av Forbrukerrådet. Leder av nemnda er Trygve Bergsåker.

Finansklagenemnda Eierskifte

Finansklagenemnda Eierskifte behandler tvister mellom kjøper av fast eiendom og selgers eierskifteforsikringsselskap, samt ved krav om regress (tilbakebetaling) mot selger av boligen. Finansklagenemnda Eierskifte kan også behandle klagesaker som gjelder krav om regress fra et eierskifteforsikringsselskap mot selger.

Nemnda består av to ledere og fire faste medlemmer, hvorav to medlemmer representerer forsikringsnæringen og to representerer Forbrukerrådet. Ledere er Kjersti Buun Nygaard og Henning Jakobsen.

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person avgir uttalelser vedrørende forståelsen av forsikringsvilkår og lovgivning i forbindelse med konkrete saker relatert til personforsikring.

Nemnda består av to ledere leder og fire faste medlemmer, hvorav to medlemmer representerer forsikringsnæringen og to representerer brukerorganisasjonene (Forbrukerrådet eller Næringslivets Hovedorganisasjon avhengig av om klagen kommer fra en privatperson eller fra en bedrift).

I saker som gjelder tvist om selskapet har saklig grunn til å avslå inngåelse av en forsikringsavtale, og der avslaget er gitt på medisinsk grunnlag, utvides nemnda med to medisinsk sakkyndige medlemmer fra henholdsvis forsikringsnæringen og brukerorganisasjonene.

Ledere av nemnda er Karen Maria Bruzelius og Kaja de Vibe Malling. Nemnda holder til i Oslo.

Finansklagenemnda Skade

Finansklagenemnda Skade avgir uttalelser vedrørende forståelsen av forsikringsvilkår og lovgivning i forbindelse med konkrete saker relatert til skadeforsikring.

Nemnda består av leder, nestleder, ett uavhengig medlem og fire faste medlemmer, hvorav to medlemmer representerer forsikringsnæringen og to representerer bruker­organisasjonene.

Leder av nemnda er Trine-Lise Wilhelmsen.

Finansklagenemnda Inkasso

Finansklagenemnda Inkasso behandler klager på inkassoselskaper som gjelder brudd på god inkassoskikk, og klager på hvor mye inkassoselskapet tar i salær.

Nemnda består av en leder og fire faste medlemmer, hvorav to medlemmer representerer inkassonæringen og to representerer Forbrukerrådet.

Leder av nemnda er Rune Jensen.

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg