Finansklagenemnda (FinKN) er et organ som behandler tvister mellom finansforetak (for eksempel banker) og kundene deres. Den er et bransjebasert, utenrettslig tvisteløsningsorgan.

Finansklagenemnda består av fem nemnder og et sekretariat. Saker som ikke løses i sekretariatet, kan kreves fremlagt for en av klagenemndene. Nemndene arbeider innenfor tjenesteområdene forsikring, bank, finans, verdipapirfond og inkasso.

Finansklagenemnda er opprettet av avtalepartene i henhold til forsikringsavtaleloven § 20-1, finansavtaleloven § 4 og inkassoloven § 22. Finansklagenemnda finansieres av de tilsluttede finansselskapene.

Uttalelser i Finansklagenemnda er ikke bindende, men partene retter seg etter uttalelsene i de fleste tilfeller. Dersom et finansforetak ikke følger en nemndsavgjørelse det har fått mot seg, har selskapet i henhold til finansieringsvirksomhetsloven forpliktet seg til å dekke klagers rimelige og nødvendige kostnader ved eventuell etterfølgende domstolsbehandling av det samme rettslige temaet.

Nemnder

Finansklagenemnda er en fellesbetegnelse for de nemndene som det felles sekretariatet organiserer.

Finansklagenemda består av fem nemnder:

  • Finansklagenemnda Bank
  • Finansklagenemnda Person
  • Finansklagenemnda Skade
  • Finansklagenemnda Eierskifte
  • Finansklagenemnda Inkasso

Finansklagenemnda Bank

Finansklagenemnda Bank avgir uttalelser om privatpersoners kontraktsforhold med bank, finansieringsselskap, kredittforetak eller fondsforvaltningsselskap. Det samme gjelder tvister med utenlandske kreditt- eller finansinstitusjoner som tilbyr tilsvarende tjenester i Norge. Nemnda kan også behandle klager mot et verdipapirforetak når tvisten gjelder investeringsrådgivning.

Nemnda består av leder, nestleder, ett uavhengig oppnevnt medlem og fire faste medlemmer. To av de faste medlemmene representerer finansnæringen og to er oppnevnt av Forbrukerrådet.

Finansklagenemnda Eierskifte

Finansklagenemnda Eierskifte behandler tvister mellom kjøper av fast eiendom og selgers eierskifteforsikringsselskap, samt ved krav om regress (tilbakebetaling) mot selger av boligen. Finansklagenemnda Eierskifte kan også behandle klagesaker som gjelder krav om regress fra et eierskifteforsikringsselskap mot selger.

Nemnda består av to ledere og fire faste medlemmer, hvorav to medlemmer representerer forsikringsnæringen og to representerer Forbrukerrådet.

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person avgir uttalelser vedrørende forståelsen av forsikringsvilkår og lovgivning i forbindelse med konkrete saker relatert til personforsikring.

Nemnda består av to ledere leder og fire faste medlemmer, hvorav to medlemmer representerer forsikringsnæringen og to representerer brukerorganisasjonene (Forbrukerrådet eller Næringslivets Hovedorganisasjon avhengig av om klagen kommer fra en privatperson eller fra en bedrift).

I saker som gjelder tvist om selskapet har saklig grunn til å avslå inngåelse av en forsikringsavtale, og der avslaget er gitt på medisinsk grunnlag, utvides nemnda med to medisinsk sakkyndige medlemmer fra henholdsvis forsikringsnæringen og brukerorganisasjonene. Nemnda holder til i Oslo.

Finansklagenemnda Skade

Finansklagenemnda Skade avgir uttalelser vedrørende forståelsen av forsikringsvilkår og lovgivning i forbindelse med konkrete saker relatert til skadeforsikring.

Nemnda består av leder, nestleder, ett uavhengig medlem og fire faste medlemmer, hvorav to medlemmer representerer forsikringsnæringen og to representerer brukerorganisasjonene.

Finansklagenemnda Inkasso

Finansklagenemnda Inkasso behandler klager på inkassoselskaper som gjelder brudd på god inkassoskikk, og klager på hvor mye inkassoselskapet tar i salær.

Nemnda består av en leder og fire faste medlemmer, hvorav to medlemmer representerer inkassonæringen og to representerer Forbrukerrådet.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg