Finansklagenemnda er et bransjebasert utenrettslig tvisteløsningsorgan som har som hovedformål å behandle tvister som oppstår mellom finansforetak og deres kunder innenfor tjenesteområdene forsikring, bank, finans og verdipapirfond.

Finansklagenemnda er en fellesbetegnelse for de nemnder Finansklagenemnda til enhver tid organiserer med tilhørende felles sekretariat. Foruten sekretariatet, består nemnda av fire nemnder: Finansklagenemnda Bank, Finansklagenemnda Person, Finansklagenemnda Skade og Finansklagenemnda Eierskifte.

Uttalelser i Finansklagenemnda er ikke bindende, men partene retter seg etter uttalelsene i de fleste tilfellene. Dersom et forsikringsselskap ikke følger nemndsuttalelsen, har det i henhold til bransjenormen forpliktet seg til å dekke klagers rimelige og nødvendige kostnader ved eventuell etterfølgende domstolsbehandling av det rettslige temaet som ble behandlet i nemnda.

Administrerende direktør og leder for sekretariatet i Finansklagenemnda er Harald Sverdrup. Styreleder er Anne-Lise Løfsgaard.

Nemnda ble opprettet 1. juli 2010 av Forbrukerrådet, Næringslivets Hovedorganisasjon, Finansnæringens Fellesorganisasjon, Finansieringsselskapenes Forening og Verdipapirfondenes forening. Det er avtalepartene, deres medlemmer, samt andre finansforetak som er medlem av nemnda og som finansierer nemndas virksomhet.

Finansklagenemnda Bank avgir uttalelser om privatpersoners kontraktsforhold med bank, finansieringsselskap, kredittforetak eller fondsforvaltningsselskap.

Det samme gjelder tvister med utenlandske kreditt- eller finansinstitusjoner som tilbyr tilsvarende tjenester i Norge.

Nemnda kan også behandle klager mot et verdipapirforetak når tvisten gjelder investeringsrådgivning.

Finansklagenemnda Bank består av leder, nestleder, ett uavhengig oppnevnt medlem samt fire faste medlemmer - hvorav to representerer finansnæringen og to er oppnevnt av Forbrukerrådet. Leder av nemnda er jusprofessor Trygve Bergsåker.

Finansklagenemnda Eierskifte avgir uttalelser vedrørende forståelsen av forsikringsvilkår og lovgivning i forbindelse med konkrete saker relatert til eierskifteforsikring.

Finansklagenemnda Eierskifte består av leder, nestleder, ett uavhengig oppnevnt medlem samt fire faste medlemmer - hvorav to medlemmer representerer forsikringsnæringen og to medlemmer representerer brukerorganisasjonene. Leder av nemnda er tidligere sorenskriver Christian Fr. Wyller.

Finansklagenemnda Person avgir uttalelser vedrørende forståelsen av forsikringsvilkår og lovgivning i forbindelse med konkrete saker relatert til personforsikring.

Finansklagenemnda Person består av leder, nestleder, ett uavhengig oppnevnt medlem samt fire faste medlemmer - hvorav to medlemmer representerer forsikringsnæringen og to representerer bruker­organisasjonene.

I saker som gjelder tvist om selskapet har saklig grunn til å avslå inngåelse av en forsikringsavtale, og avslaget er gitt på medisinsk grunnlag, utvides nemnda med to medisinsk sakkyndige medlemmer fra henholdsvis forsikringsnæringen og brukerorganisasjonene.

Leder av nemnda er tidligere dommer i Høyesterett, Karen Maria Bruzelius.

Finansklagenemnda Skade avgir uttalelser vedrørende forståelsen av forsikringsvilkår og lovgivning i forbindelse med konkrete saker relatert til skadeforsikring.

Finansklagenemnda Skade består av leder, nestleder, ett uavhengig medlem samt fire faste medlemmer - hvorav to medlemmer representerer forsikringsnæringen og to medlemmer representerer bruker­organisasjonene.

Leder av nemnda er jusprofessor Trine-Lise Wilhelmsen.

Anbefalte lenker

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.