Salær er honorar eller godtgjørelse. Ordet brukes særlig om honorar til advokater og om det prosentvise honorar som beregnes av en auksjonarius.