Eva Adolfsson, svensk forfatter og litteraturforsker med feministisk og venstreradikal profil. Var redaktør av tidsskriftet Ord & Bild 1976–82 og har utgitt en rekke essaysamlinger om kvinne- og arbeiderlitteratur, bl.a. Livstycken (1980), I gränsland. Essäer om kvinnliga författarskap (1991) og Hör, jag talar!(2003). Debuterte som romanforfatter med I hennes frånvaro (1989) etterfulgt av Till Moskva (1995) og Förvandling (2005).