Erik Anton Blanck, svensk litteraturhistoriker, professor i Uppsala 1922–46. Hans hovedverk er avhandlingen Den nordiska renässansen i sjuttonhundratalets litteratur (1911).