Epameinondas, gresk feltherre og statsmann fra Theben. Han fikk en god filosofisk utdannelse; tok først del i statslivet etter at det aristokratiske styre som ble støttet av Sparta, var styrtet 379. På fredskongressen i Sparta 371 hevdet han Boiotias enhet under Thebens ledelse. Det førte til krig, og han beseiret spartanerne ved Levktra samme år. Med sin angrepskile av de beste troppene (den «skjeve falanks») slo han fiendens offensive fløy. Theben ble derved Hellas' ledende makt. Epameinondas svekket 369 Sparta avgjørende ved angrep mot Lakonia og ved å frigjøre Messenia. Senere foretok han flere tog til Peloponnes, der han forgjeves søkte å danne et varig forbund mot Sparta. Han falt i et seierrikt slag mot spartanerne ved Mantineia, og dermed var det slutt på Thebens hegemoni i Hellas. I senere historieskrivning var Epameinondas typen på den rettskafne statsmann. Filip av Makedonia og Aleksander den store benyttet en strategi som var en videreføring av den han hadde utformet.