Engelbrektskrönikan, svensk middelaldersk rimkrønike skrevet som fortsettelse på Erikskrönikan. Krøniken behandler tiden fra Engelbrektsopprørets utbrudd 1432 til mordet på Engelbrekt 1436. Se videre Karlskrönikan. Det dreier seg om nødtørftig versifiserte fortellinger som propaganda for svensk selvstendighetspolitikk mot danskene og deres tilhengere.