Elin Pelin, bulgarsk forfatter; skildret i dikt og fortellinger særlig den bulgarske bondes liv. Meget populære ble hans samlinger av Fortellinger (1904 og 1911), som viser påvirkning fra Korolenko og Tsjekhov. De større fortellingene Familien Gerak (1911) og Jord (1922) hører til det beste i bulgarsk 1900-tallsprosa. Han skrev også flere ypperlige barnebøker.