Einar Wollebæk Andersen, norsk politiker (H). Forstkandidat fra Norges landbrukshøgskole 1956, målesjef/direktør i Nordenfjelske Tømmermåling i Stjørdal 1972–97. Også forstmester i Løvenskiold-Vækerø i Nordmarka og avdelingsleder i Skogbrukets Kursinstitutt. Tidligere styreleder i Stjørdal og omegn Forsvars-forening, Foreningen Norden Stjørdal, Stjørdals-Blink Fotball, Stjørdal Nærkringkasting AS og AL Stjørdal Samfunnshus. Tidligere leder i Stjørdal Høyre og nestleder i Nord-Trøndelag Høyre. Varaordfører i Stjørdal 1987–93, ordfører 1994–95.