Eimeria, sporedyrslekt i ordenen Coccidia. Encellede cellesnyltere; flere arter er skyld i alvorlige sykdommer hos fugler og pattedyr. Se koksidiose.