Koksidiose, sykdommer hos dyr fremkalt av koksidier, encellete dyriske snyltere som tilhører rekken sporedyr. De består av nakne celler og formerer seg ved sporedannelse. Hos husdyrene opptrer slektene Eimeria og Isospora med tallrike arter som viser stor arts- og vertsspesifisitet. Koksidiose angriper særlig ungdyr, hvor sykdommen som regel fremkaller en heftig tarmbetennelse med ofte blodblandet diaré og stor dødelighet. Hos oss vanligst hos hønekyllinger, kaniner, sølvrev og blårev, men opptrer også hos storfe, sau, geit og svin. Hos vilt kan koksidiose forårsake stor dødelighet hos ryper og harer, likeledes hos rotter, marsvin og ekorn.