Edvard Welle-Strand, født i Hadsel, norsk journalist og forfatter. Redaksjonssekretær i Bergens Aftenblad 1910–39, gav senere ut bl.a. Fiskermagasinet og Bergens illustrerte (til 1941). Han var den første nordiske journalist som slapp inn i Russland under revolusjonen 1917, og skrev bl.a. Røde dager (1917). Skuespillet Frihetskorset (1922) har motiv fra borgerkrigen i Finland. Flere romaner, bl.a. Polarmennesker (1927) og Flugten til Norden (1930), har emne fra Nord-Norge.