Edmund Joensen, færøyisk politiker (Sambandspartiet). Medlem av Lagtinget fra 1988, lagmann (statsminister) på Færøyene 1994–98. Medlem av Folketinget i København 1994–98 og fra 2007. Fra 2002 er han Lagtingets president.