Duboisia myoporoides, busk i søtvierfamilien, fra Sentral-Australia. Opptil 2,5 m høy. De smalt lansettformede bladene inneholder over 2 % alkaloider (duboisin), hvorav skopolamin og hyoscyamin er de viktigste. Drogen har betydning som materiale for fremstilling av skopolamin.