Dominus ac redemptor noster, navn på pave Clemens 14s bulle av 21. juli 1773 som opphevet Jesuittordenen. Ordene er bullens begynnelsesord.