Diocaesarea, romersk navn på oldtidsbyen Sepforis i Galilea. Byen fikk dette nye navnet av keiser Hadrian (regjerte 117–138 evt.), som en følge av Bar Kokhva-oppstanden i årene 132–135 fvt.