Det nubiske museum i Aswan ble grunnlagt i 1997 gjennom et samarbeid mellom UNESCO og Egypts Øverste råd for antikviteter. I tillegg til arkeologiske funn fra Nubia og Aswan-regionen ble museet også utstyrt med gjenstander fra tre museer i Kairo: Det egyptiske museum, Det islamske museum og Det koptiske museum. Hovedtemaet til Det nubiske museum er kulturhistorien til Nubia fra eldre steinalder og frem til bygningen av Aswan-høydemningen som oversvømte hele Nedre Nubia (området mellom Den første og Den andre Nilkatarakten) på 1960-tallet. På museet finnes også Dokumentasjonssenteret for Nubia, som består av den fullstendige dokumentasjonen fra de tre arkeologiske nødutgravningsaksjonene i forbindelse med byggingen av Aswandemningene i løpet av 1900-tallet (se Nubia-aksjonen). Museet mangler et komplett register over alle gjenstandene som blir oppbevart der.