Det kgl. Danske Videnskabernes Selskab, stiftet i København 1742 av historikeren Hans Gram og statsminister Johan Ludvig Holstein, med formål å fremme dansk humanistisk og naturvitenskapelig forskning. Har utgitt en rekke vitenskapelige arbeider, bl.a. en dansk ordbok (1793–1905) og Regesta diplomatica historiae Danicae (1843–1907). Det kgl. danske Videnskabernes Selskab velger Carlsbergfondets direksjon.