Dea Dia, romersk gudinne, dyrket av det hellige brorskapet Fratres Arvales, 'de arvalske brødre'. Hun nevnes ikke i litteraturen, men ved utgravninger i hennes hellige lund, Vigna Ceccarelli i Roma, er det funnet mange innskrifter som gir opplysninger om dyrkingen. Særlig omfattet det prosesjoner med fruktbarhetssymboler omkring åker og eng ved hennes fest i mai. Denne åkerbrukskultusen er ellers mest kjent i forbindelse med fruktbarhetsgudinner som Ceres, Ops og Tellus, men Dea Dia representerer det eldste stadium.