Västmanlands apostel, abbed av Munktorp, etter tradisjonen cluniacensermunk (se Cluny) av engelsk herkomst, virket som misjonær i Sverige på slutten av 1000-tallet. Han ble særlig dyrket i Västerås; festdag: 25. juni.