Dalemfunnet, fra gården Dalem i Sparbu, Steinkjer kommune, er betegnelsen på et gravfunn som kom for dagen i 1868, og som er et av de rikeste fra folkevandringstiden i Norge. Den gravlagte, en kvinne, hadde blant annet fått med seg en 23 cm lang relieffspenne i forgylt sølv og tre gullbrakteater. Graven var anlagt i en stor hellekiste og dekket av en gravhaug. Funnet beror ved Kulturhistorisk museum, Oslo.