Cornelius Høyer, dansk miniatyrmaler, elev ved Kunstakademiet i København i 1755–64. Han oppholdt seg i Frankrike og Italia i 1764–68. I 1769 ble han hoffminiatyrmaler, og i 1770 medlem av akademiet. Hans stil utviklet seg etter hvert mot stadig større malerisk frihet og bredde, og på sine senere kunstreiser (Polen og Russland 1781, Stockholm 1784–85, Paris 1787–90) vant han internasjonalt ry.