Connecticut River, elv i USA, den største i New England, springer ut i New Hampshire, nær grensen til Canada, og renner ut i Long Island Sound, 655 km lang. Seilbar for større fartøyer til Hartford. Danner en bred og fruktbar elvedal, og utgjør grensen mellom New Hampshire og Vermont. Vannkraften danner grunnlag for en omfattende industri. De største byene langs elven er Springfield, Massachusetts og Hartford, Connecticut.