Christopher Kelk Ingold, britisk kjemiker. Fra 1924 professor i organisk kjemi ved universitetet i Leeds og 1930–61 professor i kjemi ved University College, London. Ingold arbeidet innen mange områder av organisk kjemi og er særlig kjent for sine eksperimentelle og teoretiske undersøkelser av reaksjoner som hydrolyse og substitusjon og deres mekanisme. Har levert grunnleggende bidrag til elektronteoriens anvendelse innen organisk kjemi. I 1950 ble han æresdoktor ved Universitetet i Oslo.