Christian Rohlfs, tysk maler og grafiker. Spesialiserte seg på realistisk landskapsmaleri i den første delen av sin karriere, men utviklet seg, via en impresjonistisk fase, til å bli en av de mest fremtredende aktørene innen den tyske ekspresjonismen. Utslagsgivende for det endelige retningsskiftet i årene 1905-10 var inspirasjon fra kunstnere som Edvard Munch, Vincent van Gogh og Emil Nolde. Rohlfs var nesten 60 år gammel da denne stilendringen skjedde og han var aldri tilknyttet noen av de ekspresjonistiske grupperingene som stort sett bestod av langt yngre kunstnere. Hans formspråk ble i denne siste fasen kjennetegnet av flate former og kraftfulle farger malt med energiske penselstrøk. I motsetning til brorparten av de tyske ekspresjonistene søkte han i større grad å uttrykke spirituell agitasjon fremfor sterke menneskelige følelser. I 1937 ble 412 av Rohlfs' verk stemplet som "entartet" av nazistene og fjernet fra tyske museer, men han var fortsatt aktiv som kunstner da han døde i sitt studio året etter - 88 år gammel.