Christian Henrik Thommessen, norsk næringslivsleder og organisasjonsmann, siviløkonom, sønn av Annette Thommessen, bror av Olaf Thommessen. Christian Thommessen ble første kjent da han drev selskapet Media Vision 1984–85. En rekke styre- og tillitsverv i bedrifter og organisasjoner, bl.a. adm. direktør i Glamox 1998–2001 og styreleder i Redd Barna 2001–05. Fra 2006 er han direktør i FNs utviklingsprogram UNDP og ansvarlig for prosjektet Growing Sustainable Business, som skal arbeide for økt privat næringsutvikling i de minst utviklede landene.