Chassey-kultur, yngre steinalderkultur, fra tidsrommet ca. 3500–2500 f.Kr. Det finnes boplasser både fra huler og i åpent lende i form av flere hus samlet. Disse har ofte vært omgitt av palisader, trolig i forsvarsøyemed. Ervervet har vesentlig vært basert på husdyrhold og åkerbruk. Jakt har spilt en mindre rolle. Kulturen kjennetegnes særlig ved keramikken. Leirkarene har hatt rund bunn og har vært sparsomt dekorert.