Charles Sutherland Elton, britisk biolog og zoolog, grunnla og ledet Bureau of Animal Population ved Universitetet i Oxford (1932–67), grunnla tidsskriftet Journal of Animal Ecology i 1932. Elton var en pionér på flere felter innen dyreøkologi. Han erkjente at antall eller biomasse av organismer har en tendens til å minke når man beveger seg fra bunnen av næringskjeden opp mot toppen, og introduserte dermed næringspyramiden som begrep (ofte kalt den Eltonske pyramide). Han studerte også populasjonssvingninger hos smågnagere og hos kanadisk gaupe, og var den første til å studere effekten av introduserte organismer. Hans mest innflytelsesrike bøker er Animal Ecology (1927) og The ecology of invasions by animals and plants (1958).