Rapsodi, ensatsig, vanligvis instrumentalt verk med nasjonalt, episk eller retorisk preg, ofte bygd på folkemusikk. Brukt bl.a. av Liszt, Dvořák, Ravel, Johan Svendsen og Johan Halvorsen.