Caryl Churchill, britisk dramatiker. I 1960-årene skrev hun for radio, og senere for fjernsyn, men hun er mest kjent for sine teaterstykker. Cloud Nine (1979) ble en stor suksess til tross for en eksperimentell form, der personene i stykket beveger seg gjennom mer enn 100 år, og skifter kjønn. Top Girls (1982, norsk overs. Jenter på topp, 1984) er blitt mye spilt i hele den vestlige verden. Her lar Churchill berømte kvinner fra mange tider møtes, og viser hvordan en kapitalistisk ånd ødelegger for menneskelig nærhet og varme. Fen (1983) er et resultat av samarbeid med en teatergruppe i London. Stykket skildrer en engelsk landsbygd med klar stillingtagen mot de velstående. Senere skuespill f.eks. The Skriker (1994), Blue Heart (1996) og A Number (2002), som handler om kloning av mennesker.