Carl Gustaf Ekman, svensk politiker, statsminister 1926–28 og 1930–32. Han var medlem av riksdagen 1911–32 og ble etter Karl Staaffs død 1915 fører for den forbudsvennlige og radikale fløy i det liberale parti. Ved sprengningen av det liberale parti, noe som for en stor del skyldtes hans alkoholpolitikk, ble han leder for den seirende retning, det frisinnede folkeparti. Den mest innflytelsesrike og samtidig omstridte svenske politiker i 1920-årene.