Camilo Castelo Branco, portugisisk forfatter, ofte omtalt bare som Camilo. Han er en av de mest produktive forfatterne innen portugisisk litteratur med langt over hundre verker innen ulike sjangere. Hans skandaleombruste og ulykkelige privatliv gjenspeiles i hans tallrike romanintriger, ikke minst i hans romances passionais, der Amor de perdição (1862, norsk overs. Fortapt kjærlighet, 1998), kalt den iberiske halvøys Werther, står sentralt. Camilos romaner og noveller, som ofte henter sine karakterer og sin miljøskildring fra forfatterens hjemtrakter i Nord-Portugal, spenner over et vidt register fra den mer konvensjonelle romantiske roman og til en form som beveger seg nær opptil den åpent samfunnskritiske, realistiske roman. Det språklige mesterskap og den dramatiske heftighet som preger de beste av hans arbeider gjorde ham til den mest leste romanforfatter i samtiden, men han har hatt et stort publikum også i ettertid, og flere av hans bøker er oversatt til en rekke språk.