Busoga, kongedømme i Øst-Afrika, i det nåværende Uganda, lagt inn under den mektige Buganda-staten først på 1800-tallet.