Bruravik, fergeleie i Ulvik kommune, Hordaland, på nordsiden av Eidfjorden, Hardangerfjordens innerste arm mot øst. Etter åpningen av veiforbindelsen Bruravik–Vallavik–Granvin på Rv. 7 med den 7,5 km lange Vallaviktunnelen i 1985 var det fergeforbindelse mellom Bruravik og Brimnes i Eidfjord kommune, på sørsiden av fjorden. Ved åpningen av Hardangerbrua 2013 ble fergestedet nedlagt (se Hardanger).