Bruce Goff, amerikansk arkitekt. Uten noen formell arkitekturutdannelse, men med praksisår og medarbeiderstatus i ulike firmaer alt fra tenårene, startet han egen praksis i Chicago i 1935. Hans tidligste prosjekter, bygd så tidlig som i 1919, viser innflytelse fra Frank Lloyd Wright, men peker samtidig, med sin personlige formgivning, frem mot senere amerikanske arkitekter som Venturi og Moore. Med sin såkalte ad-hocisme, som inkluderer bruk av svært uvanlige materialer, unndrar Goff seg enhver kategorisering, men hans ekspressive formspråk har fått særlig betydning for generasjonen av yngre amerikanske arkitekter som i 1970- og 1980-årene reagerte på modernismens begrensede uttrykksmuligheter.