Tidligere kommune i Hordaland, i 1963 slått sammen med Moster og Bømlo til den nye storkommunen Bømlo. Bremnes omfattet den nordlige del av øya Bømlo og de omliggende øyene; den var 125 km2 og hadde 4829 innbyggere ved sammenslutningen i 1963.