Bono, kongedømme i Vest-Afrika, i det nåværende nordlige Ghana; grunnlagt på 1400-tallet. Bono var et viktig handelssenter, og handelen omfattet bl.a. gull, salt og kola-nøtter. Kongedømmet ble erobret av Ashanti-riket i 1724.