Bo Wallner, svensk musikkforsker og musikkpedagog. Lektor ved musikkhøyskolen i Stockholm 1962, professor 1970. Betydelig vitenskapelig produksjon, først og fremst innen 1900-tallets skandinaviske musikk med nøkkelverket Vår tids musik i Norden (1968). Videre kan nevnes Det musikaliska formstudiet (1957), 40-tal. En klippbok om Måndagsgruppen och det svenska musiklivet (1971) og Musiksvenska (1973).