Bernstorff, mecklenburgsk uradelsslekt som er kjent siden 1300-tallet. Til en eldre gren hører offiseren Andreas Hartvig Bernstorff (1763–1837), som kom i dansk tjeneste 1780. Til en yngre gren hører hannoveransk kammerherre Joachim Engelke Bernstorff (1678–1737), som ble riksfriherre 1716. Hans sønner var Andreas Gottlieb Bernstorff (1708–68) og utenriksminister Johan Hartvig Ernst Bernstorff (1712–72), som begge ble danske grever 1767. Sønn av den førstnevnte var utenriksminister Andreas Peter greve Bernstorff (1735–97), som var far til bl.a. offiseren greve Johan Hartvig Ernst Bernstorff (1767–91) og til statsminister Christian Günther greve Bernstorff (1769–1835). Sønn av den førstnevnte var Andreas Erich greve Bernstorff-Gyldensteen (1791–1837) til grevskapet Gyldensteen. Gyldensteen gods øst for Bogense på Nord-Fyn tilhører fremdeles hans etterkommere. Til grenen Bernstorff-Dreilützow hører diplomaten Albrecht greve Bernstorff (1809–73) og hans sønn diplomaten Johann-Heinrich greve Bernstorff (1862–1939).