Christian Günther Bernstorff, greve, dansk-norsk, senere prøyssisk statsmann, sønn av Andreas Peter B. Forsøkte som utenriksminister fra 1797 å fortsette farens politikk. Sluttet et nøytralitetsforbund med Preussen, Sverige og Russland 1800. Slaget på Københavns red 2. april 1801 gjorde Danmark-Norges utenrikspolitiske stilling mellom Storbritannia og Frankrike vanskelig. Bernstorff ville helst slutte seg til England, men det britiske bombardement av København og flåteranet 1807 førte til en allianse med Frankrike. Som motstander av denne politikken fikk Bernstorff avskjed som utenriksminister 1810. 1811–18 gjorde Bernstorff så tjeneste i diplomatiet, sendemann i Wien 1811–16 og deretter i Berlin. Gikk ut av dansk tjeneste og ble 1818 prøyssisk utenriksminister.