Albrecht Bernstorff, greve, prøyssisk diplomat og politiker. Som prøyssisk utenriksminister anerkjente han det nye kongerike Italia, og fikk sluttet en viktig handelsavtale med Frankrike; han virket for en nærmere sammenslutning mellom Preussen og de andre tyske stater, og motarbeidet Østerrikes overvekt i Tyskland. Ble i 1862 avløst av Bismarck som utenriksminister, og overtok igjen sin tidligere stilling som ambassadør i London.