Bernardim Ribeiro, portugisisk dikter. Det er lite man sikkert vet om ham, utover det at han ble født i Portugal i 1480-årene, og antas å være identisk med den dikter ved samme navn som bidrog med 12 dikt i Garcia de Resendes Cancioneiro Geral fra 1516. Noen av disse diktene, fem ekloger, ble i 1554 trykt sammen med prosaverket Menina e moça eller Livro das saudades (Lengselens bok), som er verkets egentlige navn. Verket er et underlig og sammensatt verk, preget av innflytelse fra såvel ridderroman- og pastoraltradisjonen som den italienske novella. Hovedpersonen er en ung kvinne i samtale med en eldre, og beskriver tilværelsen fra et kvinnesynspunkt. Verket står i en særstilling i den samtidige litteraturen, og representerer den dag i dag et av de viktigste skjønnlitterære verk i portugisisk litteraturhistorie.