Aventinerhøyden, en av Romas sju høyder, ligger på Tibers østlige bredd, forholdsvis sent bebygd, i eldre tid hovedsakelig av plebeiere, som der hadde sitt tradisjonelle støttepunkt. Blant bygninger på Aventinerhøyden i oldtiden må nevnes Dianas tempel, det romersk-latinske forbunds sakrale midtpunkt. Middelalderkirkene S. Prisca og S. Sabina ligger på Aventinerhøyden. Utsiktspunkt over Roma ved den siste.