Askelund, gård i Balestrand kommune, Sogn og Fjordane, sør for tettstedet Balestrand. Ble brukt som fogdegård ca. 1790–1898 og er en av de staseligste av de gjenværende gamle embetsgårdene i Sogn. Hovedbygningen fredet 1923. Indremisjonen drev Sogn Ungdomsskule her 1932–87; senere asylmottak. Drives nå som selskapslokaler.